Zobacz nagranie otwierające program!

Nagranie webinaru 20.09.2023

Spotkanie wprowadzające do programu! Warto posłuchać nagrania i zobaczyć na prezentacji jak poruszać się po programie, gdzie na stronie są kluczowe rzeczy, materiały, gdzie szukać konkretnych plików. 
 
  • struktura,
  • cele, 
  • harmonogram,
  • materiały,
  • raporty i zaświadczenia

Kliknij w okno filmu, aby powiększyć

ZOBACZ CO DALEJ!

Zaświadczenie i dyplom

Jakie zaświadczenie otrzymam po zrealizowaniu programu? 

Z przyjemnością wyślemy Ci dokument potwierdzający koordynację całego programu edukacyjnego.

A jeśli zdecydujesz się poprowadzić 1 lub 2 lekcje to również z chęcią poświadczymy zrealizowanie danej lekcji.

Zawsze wysyłamy specjalne podziękowanie dla Dyrekcji placówki i innych pracowników, rodziców. 

 

Ważne dokumenty

Przewodnik (opis programu)

Tu znajdziesz gotowy opis programu. Najważniejsze informacje o programie. Zawiera: opis dla dyrekcji / rodziców, cele programu, spis materiałów, wytyczne.

Prezentacja (na radę ped.)

Pobierz gotową prezentację o programie i przedstaw swój pomysł na radzie pedagogicznej, na zebraniu rodziców lub dyrekcji.

Poradnik zbiórki

Poradnik podpowie Ci ciekawe działania na promocję idei wolontariatu, niesienia pomocy. Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania i wątpliwości o zbiórkach pieniędzy.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Tu znajdziesz gotowy wzór zgody.