Polityka prywatności Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom zostało założone w 2008 roku. Kierujemy się chęcią pomocy. Nasi instruktorzy z psami odwiedzają miejsca i osoby, które potrzebują wsparcia. Wspieramy małych pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Budzik oraz innych warszawskich szpitali! Wspomagamy rehabilitację osób z niepełnosprawnością i pomagamy osobom starszym. Stale odwiedzamy pensjonariuszy Centrum Alzheimera i innych placówek wspierających seniorów.  Pomagamy rodzinom i bliskim.

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy Cię poinformować w jakim celu potrzebujemy Twoich danych osobowych, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa dotyczące Twoich danych.

Zapewniamy Cię, że wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne gwarantują wysoki standard ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania poniższej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom z siedzibą w Kobyłce, przy ul. Nadarzyn 29, 05-230 Kobyłka.
Identyfikujący się numerami: KRS: 0000302303, REGON: 141368423, NIP: 5252431067, RIS: 2.14/00155/2015 (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), zwanym dalej SZL.

Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Nawarecka-Piątek, która działa na rzecz zapewnienia zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się przez email: kontakt@zwierzetaludziom.pl.

Jakie dane osobowe i w jaki sposób je przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również: ”RODO”) – w przypadku przetwarzania Twoich danych w określonych kanałach komunikacji z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych czy edukacyjnych (np. zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na stronie www.zwierzetaludziom.pl, www.edukacja.zwierzetaludziom.pl w tym newslettera), a także w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie SZL Twoich danych osobowych, w związku z realizowanym programem PSIA LEKCJA.

 2. Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego -w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do Darczyńców), prowadzenie komunikacji z Tobą oraz zapewnienie sprawnego działania stron internetowych SZL.

 3. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo również wnieść sprzeciw, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  Możesz zawsze zrezygnować z newslettera wysyłając nam taką informację emailem na adres: kontakt@zwierzetaludziom.pl lub klikając w link znajdujący się w treści newslettera.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli przekazałeś nam darowiznę (samodzielnie, poprzez PayU czy jako 1% podatku), jednak nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Tobie przez nas korespondencji, Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej, Ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń). 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Tobie naszej korespondencji, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

Szczegółowe informacje o czasie przechowywania plików cookies znajdziesz w końcowej części niniejszej Polityki Prywatności.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Darczyńców, przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz SZL usługi związane z funkcjonowaniem portali SZL, a także realizacją i obsługą darowizn lub innej współpracy z SZL. 
Odbiorcą danych osobowych może być PayU S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronach: www.zwierzetaludziom.pl, www.kursy.zwierzetaludziom.pl, www.pomagamy.zwierzetaludziom.pl, www.edukacja.zwierzetaludziom.pl. Dzięki współpracy z PayU S.A. możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W tym celu, SZL przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU jest niezależnym administratorem danych osobowych (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

Odbiorcą Twoich danych mogą być również podmioty pomagające SZL w przygotowaniu korespondencji elektronicznej:
MailerLite Limited, irlandzka spółka zarejestrowana pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia

Jakie są Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii, oraz uzyskania poszczególnych informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.
 • Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.
 • Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania lub nie występują inne przesłanki uniemożliwiające realizację żądania, na podstawie art. 17 RODO.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.
 • Prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Jeżeli otrzymujesz od nas korespondencję elektroniczną, możesz także cofnąć udzieloną nam zgodę na używanie Twojego numeru telefonu lub email w celu przesyłania Ci naszych materiałów i przetwarzania Twoich danych. W tym celu usunięcie danych nastąpi automatycznie za pomocą kliknięcia przez Ciebie linku znajdującego się w tej wiadomości. Musisz jednak pamiętać, że wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Twoich danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak ponieważ przekazałeś nam darowiznę, mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Twoje dane także po wycofaniu przez Ciebie zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa darowizny, a także ciążące na SZL obowiązki prawne.

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami, za pomocą adresu kontakt@zwierzetaludziom.pl, dzwoniąc na numer 606 489 555 lub wysyłając korespondencję na adres: Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, ul. Nadarzyn 29, 05-230 Kobyłka.

Do kogo zgłaszać zastrzeżenia w zakresie ochrony danych?

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami za pomocą adresu email: kontakt@zwierzetaludziom.pl, numeru telefonu 606 489 555 lub adresu: Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, ul. Nadarzyn 29, 05-230 Kobyłka. 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer SZL i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony SZL.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje stron internetowych: www.zwierzetaludziom.pl, www.kursy.zwierzetaludziom.pl, www.pomagamy.zwierzetaludziom.pl, www.edukacja.zwierzetaludziom.pl mogą przestać być dostępne.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach naszego serwisu www.zwierzetaludziom.pl, ora stron: www.kursy.zwierzetaludziom.pl, www.pomagamy.zwierzetaludziom.pl, www.edukacja.zwierzetaludziom.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach naszego serwisu www.zwierzetaludziom.pl, www.kursy.zwierzetaludziom.pl, www.pomagamy.zwierzetaludziom.pl, www.edukacja.zwierzetaludziom.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.d) „marketingowe” pliki cookies pochodzące od zewnętrznych podmiotów. Wykorzystujemy je celem analizy ruchu internetowego osoby odwiedzającej nasze strony internetowej a następnie prezentowania treści marketingowych.

Wchodząc na nasze witryny internetowe zgadzasz się na umieszczanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Jednakże umożliwiamy Tobie dostosowanie preferencji plików cookies, gdzie możesz wyrazić bądź wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niestety, ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.